Goldmark City Hồ Tùng Mậu

[tintuc]

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Goldmark City gồm tổ hợp Khu nhà ở - Văn phòng - Dịch vụ cao cấp có tổng diện tích 12,17 ha. Trong đó khu chức năng nhà ở cao tầng cao cấp chiếm diện tích 54.850 m2, khu Thương mại – Văn phòng – Dịch vụ công cộng chiếm khoảng 9.238 m2, khu Trường học (gồm tiểu học và trung học cơ sở) chiếm 21.379 m2, phần diện tích còn lại 13.796 m2 bao gồm cây xanh, sân vườn và thể thao.
Một số thông tin cơ bản về dự án Goldmark City
♦  Tổng diện tích khu đất                                                  :   121, 796 m2
♦  Tổng diện tích lập Quy hoạch chi tiết                         :   113, 996 m2
♦  Diện tích xây dựng công trình                                      :   26, 579 m2
♦  Diện tích làm đường đô thị theo QH                          :    7, 800 m2
♦  Mật độ xây dựng toàn khu                                             :   23,3 %
♦  Tầng cao TB toàn khu                                                   :   30,6 tầng
♦  Hệ số sử dụng đất                                                         :   7,15 lần
[/tintuc]

1 Nhận xét

  1. So sex toy store if you and your companion agree that getting sex toys together is something you want to do, then you don’t should look anywhere else apart from Spencer Gifts. And don’t worry; our discreet shipping will make certain your nosey neighbors won't ever know your naughty secrets and techniques. The first providing Fine developed to fill this gap was a vibrator designed to suit snugly contained in the labia for hand-free clitoral stimulation. “I had an thought for a vibrator that presumably be} worn throughout penetrative sex to assist close the pleasure gap,” she explains.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Dự án